W katalogu znajduje się 2257 haseł

Atomowy Sen
.Ochrona sztabuotwiera ogień na moją komendę!Leżeliśmy bez ruchu.Czasem zerkałem w stronę sąsiadów, próbując ich wypatrzyć,czasem na podchodzących niespiesznie komandosów.Czyżby słynny ultimatum,strzelający ładunkiem antyprotonów, nie ...

kodeks pracy
.Art.24112. 1.Układ wchodzi w życie w terminie w nim określonym, nie wcześniej jednak niżz dniem zarejestrowania. 2.Pracodawca jest obowiązany:1) zawiadomić pracowników o wejściu układu w życie, o zmianach dotyczą-cych układu oraz o wypowiedzeniu i ...

avt 2495 Uniwersalny generator
.Potencjometr montażowyPR1 umożliwia korekcję ewentual-nych napięć niezrównoważeniawzmacniacza operacyjnegoU1A i kostki U4.W wersji podstawo-wej PR1 i R3 nie będą montowane,a R4 można śmiało zastąpić zworą.Potencjometr P2 umożliwia doda-nie ...

234
.9 ust.1, oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa wart.10 ust.1, do których egzaminator został wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisjiegzaminacyjnej,c) nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i ...

Ludzka maszyna Arnold Bennett full
.Jeśli jednak przyznacie, żesię zmieniła, pozwólcie spytać, jakim sposobem się zmieniła, jeśli niepoprzez nieustanne, mikroskopijne wysiłki poszczególnych osób, ta-kich jak ja i ty, próbujących zmienić siebie samych.Czy przypuszcza-cie, że ...

h1528gb pl
.nFillColor := 16#00808080; (* Grau *)ELSEblinker.nFillColor := 16#00FF0000; (* Blau *)END_IFTabelaGdy tylko tabela zostanie umieszczona, w celu wizualizacji tablicyznaków, wtedy będzie otworzony dialog Configure Table.Opróczkategorii  Tooltip i  ...

Just in Time Vocabulary
.26.when something is given in return for another thing of equal valuea.aproposb.quid pro quoc.hubrisd.liaisone.parvenu FOREIGN WORDS AND PHRASES17127.a word to describe an inferior imitation or substitutea.mlangeb.clichc.par ...

08 Wykonywanie i remontowanie obiektów budowlanych
. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego56 Wyposażenie stanowiska pracy: plansze z zakresu prac konserwacyjno  remontowych urządzeń wodno  melioracyjnych, poradnik dla ucznia, kartka formatu A4, długopis, ...

Alijew Chasa Klucz do siebie
.Wydaje się, żetryskamy energią, że jesteśmy jak nigdy rozluznieni, zrelaksowani.Ta euforia, ten luz.Podejrzewam,że jest to jedynie skutek sugestii, którą dr Alijew się posługuje.No, cóż  czas pokaże, czy działała nanas siła sugestii  czy siła ...

ustawa o NFZ
.4dotacje z budżetu państwa.w art.87 wchodzi wżycie z dn.1.01.20086.Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt 1r.(Dz.U.z 2007 r.Nrlit.b, opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zgłoszenie64, ...

Nowe Ateny
.Szósta w komput Sybil idzie ERYTHRAEA, Szóstego Wieku poZwiata Potopie (jako sama wspomina) żyjąca, blisko Morza Erythra-eum, to jest Czerwonego, mieszkająca, a loco Conversationis suae Imiemająca.Ta achrostico Carmine, to jest początkowemi wierszów ...

Panny roztropne
.Krwiste pobicie, nie mogę.-A nie było krwistego pobicia? cicho zapytał Staszek.-Był jeden strzał.Tomasz wyciągnął w górę zaciśniętą pięść.Jak ten dupek przyszedł z plikiembanknotów w rękach.I chciał się z Olą, wie pan. Pan" ...

DOKTRYNY skrypcik
. poglądy Kołłątaja:- WYDZIAA PRAWA I ADMINISTRACJI -2002 HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNO  PRAWNYCH: 40- znała dorobek europejskiego oświecenia (Locke, Rousseau, Montesquieu, Mably, fizjokraci, Voltaire)- potrafił łączyć koncepcje zachodniego ...

WA248 67251 P I 2524 piwinska goplo
.Kubacki postawił tam, przyjętą przez pózniejszych komentatorów, Bizana iHertza,tezę dotyczącą geografii imaginacyjnej Słowackiego.Materiał folklorystyczny, prze-sądy, ziemiańskie zwyczaje charakterystyczne dla północnych iwschodnich ...

JSA neolithic greece
.Skourtopoulou, K.(1999)  The Chipped Stone from Makriyalos: A PreliminaryReport , in P.Halstead (ed.) Neolithic Society in Greece, pp.121 7.Sheffield:Sheffield Academic Press.Souvatzi, S.(2000)  The Archaeology of the Household: Examples from the ...

stres
.śmierć osoby bliskiej).Strategie skoncentrowane na problemie są najczęściej stosowane w pracy zawodo-wej, natomiast strategie skierowane na emocje są zazwyczaj używane, gdy chodzio zdrowie i relacje międzyludzkie, w tym również rodzinne.Możliwe ...

przybyszewski prawa czlowieka
.2.Nikt nie bdzie poddany torturom albo okrutnemu, nieludzkiemu lubponiajcemu traktowaniu lub karaniu.Wszystkie osoby pozbawione wolno-Sci bd traktowane z poszanowaniem przyrodzonej godnoSci osoby ludzkiej.3.Kara ma charakter osobisty i bdzie ...

Strona 1 / 1331 , 2, 3, 4, 5 ... 133